Coeducar significa educar al marge dels rols i estereotips de gènere i per aquest motiu aquesta formació s’ha dissenyat per tal de prendre consciència de com es produeixen desigualtats de  gènere i aplicar accions que compensin les desigualtats construïdes. És important introduir la coeducació en l’àmbit educatiu perquè, de forma inconscient, podem transmetre missatges diferents o podem tenir expectatives diferents segons ens dirigim a nenes o nens. El sexisme, és a dir, valorar o donar missatges diferents en funció del gènere assignat a les persones, està present en molts àmbits: educatiu, social, cultural… No es tracta de buscar culpables perquè és una manera de fer inconscient que s’ha naturalitzat a través de la llengua, dels nostres gestos més quotidians, dels nostres comportaments, de com ens relacionem, etc. Ara bé, sempre en poden prendre consciència i canviar les situacions que són desiguals.