CURS DE COMUNICACIÓ NO SEXISTA I INCLUSIVA

La finalitat d’aquesta acció formativa és adquirir eines per comunicar-nos un llenguatge no sexista i inclusiu en el nostre dia a dia.

OBJECTIUS

 • Identificar els discursos que poden contribuir a perpetuar una mirada androcèntrica i sexista.
 • Saber detectar el sexisme en la comunicació escrita, oral i visual.
 • Incorporar la necessitat d’emprar un llenguatge no sexista i inclusiu a nivell personal i professional.
 • Desenvolupar estratègies per neutralitzar la pervivència dels estereotips sexistes a la llengua.
 • Aprendre a aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional en la comunicació escrita, oral i visual.
 • Veure que les llengües contenen una visió del món particular del món que queda plasmada en la comunicació a través del sexisme, l’androcentrisme, el capacitisme, el racisme…
 • Conèixer i aplicar eines per fer visibles les dones i altres col·lectius que han quedat invisibilitzats en la llengua i en els discursos i en les representacions visuals (LGTBI, diversitat funcional i cognitiva, persones racialitzades, etc.).
 • Aprendre a comunicar-nos per tal d’incloure la diversitat ciutadana, escapant de visions “normatives”.
 • Incloure el principi d’igualtat i inclusió en el treball diari de l’Administració.
 • Veure que el llenguatge no sexista i inclusiu esdevé un art per a crear textos, discursos i representacions plurals i inclusives.

A qui va adreçat?

A personal administratiu i tècnic de l’administració, especialment de les àrees de comunicació, premsa, difusió i informació.

A qualsevol persona que vulgui aprendre a comunicar-se de forma inclusiva i no sexista en el terreny personal i professional.

Què aprendràs?

 • Estudiarem els elements necessaris per aplicar la perspectiva de gènere en la comunicació.
 • Veurem com la llengua ha transmès una visió particular del món. Ens centrarem amb el sexisme i l’androcentrisme lingüístic.
 • “El que no s’anomena no existeix”. Mostrarem com s’ha dut a terme la invisibilitat de les dones en el llenguatge i veurem estratègies per neutralitzar-la.
 • Aprendrem a detectar elements sexistes o androcèntrics en frases o textos que es presenten i propostes d’una redacció que faci visibles a les dones d’una forma
 • Analitzarem representacions androcèntriques i estereotipades a través de la comunicació visual i veurem formes no sexistes i inclusives.
 • Anirem introduint diferents fórmules per assolir una comunicació plural, fent visible les persones que fins ara han quedat invisibilitzades com el col·lectiu LGTBI, persones racialitzades, persones amb diversitat funcional o cognitiva, etc.
 • Explicarem la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional, dues claus essencials per comunicar-nos sense sexisme i incloent la diversitat de la ciutadania.
 • Parlarem de com podem introduir la igualtat a l’hora d’establir una comunicació no sexista i inclusiva a l’Administració.
 • Treballarem eines pràctiques per assolir una comunicació no sexista i inclusiva i aportin valor a la responsabilitat de l’organització.

 • RECURSOS DIDÀCTICS, MATERIALS I ENLLAÇOS

Continguts

INTRODUCCIÓ

La comunicació no sexista i inclusiva va molt més enllà de dir “tots i totes” que comença per revisar la comunicació en totes les vessants: escrita, visual i oral.

 

TEMA 1: CONCEPTES BÀSICS D’IGUALTAT DE GÈNERE

 • El sistema sexe gènere
 • El binarisme de gènere i el gènere no binari
 • El concepte d’”habitus” de Pierre Bourdieu i els models socialment construïts de feminitat i de masculinitat.
 • El marc legal i normatiu.
 • Què és la comunicació no sexista i inclusiva.

TEMA 2: PERSPECTIVES PER A UNA COMUNICACIÓ NO SEXISTA I INCLUSIVA: LA MIRADA DE GÈNERE I LA MIRADA INTERSECCIONAL

 • Què és la mirada interseccional i la seva relació amb la comunicació no sexista i inclusiva.
 • Què és la mirada de gènere i la seva relació amb una mirada no sexista i inclusiva.
 • Criteris a tenir en compte a l’hora de comunicar-nos de forma inclusiva i no sexista
  • La igualtat de gènere. L’androcentrisme i sexisme
  • La diversitat sexual i de gènere (LGTBIQ*)
  • La diversitat funcional. El capacitisme.
  • La diversitat cultural i religiosa. El racisme i l’etnocentrisme.

TEMA 3: LA IGUALTAT DE GÈNERE EN LA COMUNICACIÓ ESCRITA, ORAL I VISUAL.

 • Els paranys de la llengua: sexisme i androcentrisme.
 • Usos sexistes i androcèntrics en el llenguatge escrit, oral i visual.
 • Propostes no sexistes ni androcèntriques.

TEMA 4: LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE (LGTBIQ*) I LA DIVERSITAT FUNCIONAL (CAPACITISME)

De la mateixa manera que el nostre llenguatge pot contenir valors sexistes i androcèntrics, també pot transmetre una mirada poc inclusiva que exclogui la diversitat neurodivergent, LGTBIQ* o racialitzada.


Añadir una valoración